Izdelki

Zaključna konferenca

Program zaključne konference projekta POND_SiZdrav - (PDF; Velikost: 548 kB)

Predstavitev projekta POND_SiZdrav ter njegovih ključnih rezultatov in izzivov v prihodnosti - avtorica in govornica dr. Lilijana Šprah (PDF; Velikost: 3 MB)

Zdravstvene posledice nasilja v družini - Je mogoče premagati ovire in preprečiti posledice? - avtorica in govornica as. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. (PDF; Velikost: 812 kB)

Assessing and managing the risk for intimate partner violence - avtor in govornik Merete Berg (PDF; Velikost: 1 MB)

Mejna osebnostna motnja in nasilje v družini - prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med. (PDF; Velikost: 762 kB)

Pomen multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri obravnavi nasilja v družini - avtorica in govornica Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del. (PDF; Velikost: 733 kB)

Obravnava nasilja v družnah v zdravstvu: "Ne presojajte ampak sodelujte!" - avtorica in govornica asist. Saša Zorjan, mag. psih. (PDF; Velikost: 814 kB)

Zobozdravstvo in zaščita otrok v kontekstu nasilja v družini - avtora in govornik dr. Rok Kosem, dr. dent. med. (PDF; Velikost: 6 MB)

Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini - Zbornik zaključne konference - (PDF; Velikost: 2MB)

Videoposnetki z zaključne konference

Uvodna konferenca

Predstavitev projekta in ključni izsledki projektne raziskave - avtorica in govornica dr. Lilijana Šprah (PDF; Velikost 2,4 MB)

Nasilje v družini iz perspektive zdravnika - avtorica in govornica as. dr. Nena Kopčavar Guček, dr. med. (PDF; Velikost 1 MB)

Ukrepanje​ in zgledno​ delovanje​ policije - avtor in govornik Adil Huselja, univ. dipl. soc. (PDF; Velikost 1,3 MB)

Na poti k izboljšanemu sodelovanju Centrov za socialno delo z zdravstvom - Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del.

Psihološke posebnosti komunikacije z žrtvami nasilja - avtorica in govornica Snežana Kragelj, univ. dipl. pedagog, andragog, sociolog, Master Coach NLP (PDF; Velikost 500 kB)

Drugi izdelki

Uvodna najava o projektu (PDF; Velikost 610 kB)

Poročilo o raziskavi o nasilju v družini pri ranljivih skupinah (PDF; Velikost 580 kB)

Žrtve nasilja v družini: izkušnje, pričakovanja in mnenja glede možnih ovir pri obravnavi v okviru zdravstvene dejavnosti - avtorici dr. Melita Zver Makovec in Karmen Urška Modic (PDF; Velikost 330 kB)

Vloga izobraževanja zdravstvenih delavcev pri prepoznavi in obravnavi nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti - avtorici Urška Smrke in dr. Lilijana Šprah (PDF; Velikost: 240 kB)

Norveško poročilo - Nasilje v odnosih z bližnjimi na Norveškem - avtorji Merete Berg Nesset, Stig Jarwson, Jim Aage Nøttestad (PDF; Velikost 1 MB)

Establishment of an interdisciplinary educational platform on recognizing and treating victims of domestic violence in Slovenian health care settings (PDF; Velikost 456 kB)

PowerPoint presentation - Recognizing and treating victims of domestic violence in health care settings guidelines and training for health professionals (PDF; Velikost 1 MB)

Prispevek o projektu POND na strani eeagrants.org (PDF; Velikost 433 kB) 

Prezentacija - Vloga Centra za socialno delo v primerih zaznave nasilja - avtorica Francka Premzel (PDF; Velikost 623 kB)

Prezentacija - Predstavitev projekta POND_SiZdrav in ključnih izsledkov projektne raziskave - avtorica dr. Lilijana Šprah (PDF; Velikost 4 MB)

Prezentacija - Vloga zdravnika družinske medicine pri prepoznavanju in obravnavi nasilja v družini - avtorica dr. Nena Kopčavar Guček (PDF; Velikost 719 kB)

Nasilje v družini in zdravstvena dejavnost: kvantitativna in kvalitativna raziskava - avtorice: Sanja Cukut Krilić, Karmen Urška Modic, Urška Smrke, Jana Šimenc, dr. Melita Zver Makovec, dr. Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar, Mojca Vah Jevšnik (PDF; Velikost 1 MB)

Naslije v družini je tudi javnozdravstveni problem - avtorica dr. Nena Kopčavar Guček (PDF; Velikost: 126 kB)

Starost in demenca kot dejavnika tveganja za izpostavljenost nasilju v družini - avtorica dr. Nena Kopčavar Guček (PDF; Velikost: 245 kB)

Obravnavanje otroka kot žrtve nasilja v družini - avtorice: dr. Anamarija Meglič, dr. Marija Anderluh, Mojca Brecelj Kobe (PDF; Velikost: 137 kB)

Nasilje v družini in zdravstvo: prepoznavajmo ga in ukrepajmo -  avtorica dr. Jana Šimenc (PDF; Velikost: 207 kB)

Naslije v družini - družbena in individualna odgovornost - avtorica Ružica Petrovič (PDF; Velikost: 135 kB)

Ustrezni izobraževalni programi lahko premostijo ovire zdravnikov pri učinkoviti obravnavi nasilja v družini - avtorici dr. Liljana Šprah in Urška Smrke (PDF; Velikost: 362 kB)

Nasilje v družini in nujnost usklajenega delovanja pristojnih institucij - avtor Adil Huselja (PDF; Velikost: 320 kB)

Predavanje Nasilje v družini in nujnost usklajenega delovanja pristojnih institucij Dnevi varstvoslovja - avtor Adil Huselja (PDF; Velikost: 1 MB)

Problematika nasilja v družini v Sloveniji in nujnost medinstitucionalne obravnave povzročiteljev in žrtev nasilja - avtor  Adil Huselja (PDF; Velikost: 717 kB)

Ustrezna obravnava migrantov - avtorica Mag. Mojca Vah Jevšnik (PDF; Velikost: 98 kB)

Dileme in vprašanja zdravstvenih delavcev pri delu z žrtvami in povzročitelji nasilja v družini - avtorici Karin Kohont Brodschneider in Ružica Petrovič (PDF; Velikost 120 kB)​

Članek: Vzpostavljena je prva multidisciplinarna izobraževalna platforma v podporo zdravstvenemu osebju pri prepoznavi in obravnavi nasilja v družini - avtorica dr. Lilijana Šprah  (PDF; Velikost: 719kB)

Predstavitev prve multidisciplinarne izobraževalne platforme za prepoznavo in obravnavo žrtev nasilja v družini, namenjene zdravstvenim delavcem - avtorica Urška Smrke in dr. Lilijana Šprah  (PDF; Velikost: 2MB)

Vloga zdravstvenih delavcev pri prepoznavi in obravnavi nasilja v družinah migrantov - avtorica Mojca Vah Jevšnik (PDF; Velikost: 920 kB)

Odnos med ovirami, prepoznavoin ukrepanjemzdravstvenegaosebjav primerusumananasiljev družini - avtorice Saša Zorjan, Urška Smrke in dr. Lilijana Šprah (PDF; Velikost: 580 kB)

Odzivanje zdravstvenega osebja v primerih nasilja v družini kot ga doživljajo žrtve - avtorici Karmen U. Modic in dr. Lilijana Šprah (PDF; Velikost: 1 MB)

Recognizing and treating victims of domestic violence in health care settings: guidelines and training for healthcare professionals - avtorici dr. Nena Kopčavar Guček in dr. Lilijana Šprah (PDF; Velikost: 2 MB)

Psihične travme kot posledica nasilja v družini in posebnosti komunikacije z žrtvijo nasilja - avtorica Snežana Kragelj (PDF; Velikost 149kB)

Pogled zdravnika družinske medicine na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini - avtorica Nena Kopčavar Guček (PDF; Velikost: 597kB)

Rurality in Domestic Violence Research: Some Reflections - avtorica Duška Knežević Hočevar (PDF; Velikost: 272kB)

"Vsi smo preobremenjeni, zdaj pa še to": Pogledi zaposlenih v socialnih in zdravstvenih službah na (ne)sodelovanje v multidisciplinarnih timih v primerih nasilja v družini - Povzetek iz tematske številke Socialno delo - O nasilju v družini - avtorica Jana Šimenc

Nasilje v družinah v okoljih, kjer “vsak vsakega pozna”; nekateri premisleki - Povzetek iz tematske številke Socialno delo - O nasilju v družini - avtorica Duška Knežević Hočevar

»Ko pa govorimo o Romih, to je pa čisto drugačna kultura«: o nasilju v družinah Romov - Povzetek iz tematske številke Socialno delo - O nasilju v družini - avtorica Sanja Cukut Krilić

Vpliv migracijskega statusa na ranljivost žrtev nasilja v družini - Povzetek iz tematske številke Socialno delo - O nasilju v družini - avtorica Mojca Vah Jevšnik

"Izzivala me je": o povzročiteljih nasilja in delu z njimi - Povzetek iz tematske številke Socialno delo - O nasilju v družini - avtorica Melita Zver Makovec

Poster - Comparison of perceived barriers in responding to domestic violence between health care professionals- avtorice: Urška Smrke, Saša Zorjan, Lilijana Šprah (PDF; Velikost: 294kB)

Pre​zentacija - Coping with domestic violence- experiences of victims in the health care setting -Avtorici: Sanja Cukut Krilić, Melita Zver Makovec (PDF; Velikost: 424kB)

Poster -Domestic violence in families of the Roma barriers to recognition and treatment - Avtorica: Sanja Cukut Krilić (PDF; Velikost: 202kB)

​Povzetek evalvacijskega poročila o projektu - Avtorica: Urška Smrke (PDF; Velikost: 458kB)​

E-poštna sporočila

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko