Izobraževalne vsebine

Izobraževalne vsebine

Spletne izobraževalne vsebine so poleg Priročnika za zdravstveno osebje (PDF; Velikost: 10MB), predavanj (Modula 1) in delavnic (Modula 2) ter priročnega seznama hitrih korakov (PDF; Velikost 306 KB) deli celovite izobraževalne platforme, vzpostavljene v sklopu projekta Pond_SiZdrav. Tako priročnik, izobraževanje kot spletne vsebine so poenoteno razdeljene na 4 ključne vsebinske sklope, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo.

Krajši pregledni tematski prispevki na spletu so hkrati podlaga izobraževalnima moduloma ter dopolnilo vsebin v priročniku. Vsebine se ne ponavljajo. Do izobraževalnih vsebin lahko dostopate tudi prek elektronske knjižnice Biblos.

V izobraževalnih vsebinah in na spletnem mestu uporabljamo ustaljene izraze: za osebo, nad katero se izvaja nasilje, žrtev ter za osebo, ki povzroča nasilje, povzročitelj. Poudarjamo, da oba izraza označujeta osebe tako moškega kot ženskega spola.

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko