Projekt

Predstavitev

Partnerji

V mesecu februarju (2015) je konzorcij projektnih partnerjev, sestavljen iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zdravniške zbornice Slovenije, Centra za socialno delo Maribor, Zavoda Emma (Center za pomoč žrtvam nasilja) in St. Olavs University Hospital, Forensic department Brøset, Centre for research and education in forensic psychiatry, pričel z izvajanjem projekta Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (akronim projekta POND_SiZdrav).

Cilji projekta

Eden od ključnih ciljev projekta je tudi vzpostavitev interdisciplinarnega izobraževalnega programa za povečevanje kompetenc zdravstvenega osebja pri prepoznavanju in obravnavanju žrtev nasilja v družini. V okviru usposabljanj zdravstvenih delavcev bo pozornost namenjena tudi vidikom prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družinah ranljivih skupin (med migranti, Romi, brezposelnimi, starejšim, ruralnim prebivalstvom).

Izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev

Projekt bo dopolnil sistemsko naravnane storitve in programe, ki težje dosežejo te ciljne skupine, in s tem prispeval k zmanjševanju tveganj za njihovo socialno izključenost, marginalizacijo in diskriminacijo. Izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev bodo v okviru projekta brezplačna, saj se bodo financirala iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma. Potekala bodo od septembra 2015 do marca 2016, vsebine predavanj in delavnic ter urniki izobraževanj bodo razpisani v mesecu juniju 2015.

Vizitka projekta

Naslov projekta v Slovenščini Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in izobraževanja za zdravstvene delavce
Naslov projekta v Angleščini Recognizing and treating victims of domestic violence in health care settings: Guidelines and training for health professionals
 
Program
Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 (SI05)
Področje            Pobude za javno zdravje
Pod-področje            Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
 
Obdobje trajanja projekta
Začetek: 12. 02. 2015
​Zaključek: 30. 06. 2016

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko