Predstavitve projekta in njegovih rezultatov na konferencah in strokovnih srečanjih:

Zdravstvo - pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini – zaključna konferenca.

Datum in kraj: 2. 6. 2016, Prostori ZZS v Ljubljani

DELOVNA SREČANJA PROJEKTNE SKUPINE

Datum in kraj: Delovna srečanja so potekala od septembra 2015 do maja 2016, Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana

Utrinki iz izobraževanj

Datum in kraj: Izobraževanja so potekala od septembra 2015 do maja 2016, Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana

Predstavitve rezultatov raziskave POND (Urška Smrke, Sanja Cukut Krilić)

Dogodek: 37th International Conference of STAR: Stress and Anxiety in a Changing Society
Datum in kraj: 6.7 – 8.7 2016, Zagreb, Hrvaška

Predstavitev rezultatov raziskave POND: Rurality in Domestic Violence Research: Some Reflections (Duška Knežević Hočevar)

Dogodek: Inter-Congress of International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
Datum in kraj: 4.5 – 9.5 2016, Dubrovnik, Hrvaška

Recognizing and treating victims of domestic violence in health care settings: guidelines and training for healthcare professionals

Dogodek: Family violence: where do we stand in research & education
Datum in kraj: 28.-29.4 2016, Nijmegen, Nizozemska

Predstavitev rezultatov raziskave POND (Karmen Urška Modic, Saša Zorjan, Mojca Vah Jevšnik)

Dogodek: 4. mednarodna znanstvena konferenca "ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA".
Datum in kraj: 11.-12.3.2016, Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor

Sodelovanje članic projektne skupine POND_SiZdrav na okrogli mizi (Francka Premzel in dr. Nena Kopčavar Guček)

Dogodek: Okrogla miza o noveli Zakona o preprečevanju nasilja v družini
Datum in kraj: 24. 2. 2016, Kult3000, Metelkova 2/B, Ljubljana

Predstavitev projekta in multidisciplinarne izobraževalne platforme na Strokovnem srečanju "Žrtve nasilja v družini porebujejo sodelovanje vseh institucij in NVO" (Urška Smrke in članice POND ekipe iz CSD Maribor)

Datum in kraj: 11. 2. 2016, Izobraževalni center za zaščito in reševanje enota Pekre, Limbuš

Predstavitev projekta POND (Melita Zver Makovec).

Dogodek: Izobraževalni dogodek Društva forenzične in vojaške psihologije “Predstavitev zaporniške in vojaške psihologije”
Datum in kraj: 9.12. 2015, Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani

Predstavitev rezultatov raziskave in projekta POND (L. Šprah).

Dogodek: Projekt Vesna: Strokovni posvet “Nasilje nad ženskami kot javnozdravstveni problem”
Datum in kraj: 25.11. 2015,  Brdo pri Kranju

Sodelovanje projektne ekipe na strokovnem omizju o problematiki nasilja v družini v Sloveniji ( Melita Zver Makovec, Dževada Popaja, Adil Huselja, Duška Knežević Hočevar)

Dogodek: Okrogla miza ob izidu knjige “Očim in pankrt”
Datum in kraj: 18.11. 2015, Atrij ZRC, Ljubljana

Predstavitev posterja o projektu POND na mednarodni konferenci skupaj z Norveškim partnerjem St. Olavs Hospital (Merete Berg Nesset, Roger Almvik)

Dogodek: 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry
Datum in kraj: 22.10-24.10 2015, Copenhagen

Nasilje v družini je tudi javnozdravstveni problem – uvodna konferenca.

Datum in kraj: 15. 9. 2015, Prostori ZZS v Ljubljani

Predstavitev rezultatov raziskave POND (Urška Smrke in Karmen Urška Modic).

Dogodek: III. mednarodna znanstvena konferenca „IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE“
Datum in kraj: 29. 6. 2015, RIS Dvorec Rakičan