Informacije

Uspešno smo izvedli sklop izobraževanj in usposabljanj o prepoznavi in obravnavi žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti

V maju 2016 se je zaključilo še zadnje iz sklopa izobraževanj in usposabljanj v okviru projekta Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti (POND), ki so bila namenjena različnim zdravstvenim delavcem, ki pri svojem delu prihajajo v stik z žrtvami nasilja v družini. Izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev so potekala po strokovnih smernicah za obravnavno otrok, žrtev zlorab in nasilja, odraslih žrtev nasilja vse od septembra 2015.

V okviru projekta POND smo izvedli 20 dvodnevnih izobraževanj. Pri tem smo veseli dobre udeležbe, saj se je izobraževanj udeležilo 2052 udeležencev, od tega 687 zdravnikov.

Pred nami sta še zaključna konferenca projekta POND in izdaja zbornika zaključne konference, oba z naslovom Zdravstvo – pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini. Namen zaključne konference je predstaviti ključne rezultate projekta POND, zdravstvene posledice nasilja v družini, kako se povezujeta mejna osebnostna motnja in nasilje v družini, kako lahko tudi zobozdravstvo prepozna in ukrepa ob sumu nasilja v družini, kakšen je pomen multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri obravnavi nasilja v družini in kakšni so primeri dobrih praks iz Norveške.

Konferenca je namenjena najširšim strokovnim in laičnim javnostim, ki se pri svojem delu srečujejo z nasiljem v družini. Kotizacije ni. Udeleženci izobraževanj in vsi ostali ste vljudno vabljeni na zaključno konferenco, ki bo 2. junija 2016 ob 10. uri v Modri dvorani Domus Medica, Dunajska c. 162, Ljubljana.

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko