Informacije

Navedba osebnih podatkov prič v kazenskem postopku

V okviru projekta POND je bilo med zdravstvenim osebjem veliko vprašanj v zvezi s pričanjem na sodišču in navedbo osebnih podatkov priče, predvsem naslova. Tu si lahko preberete zapis iz Pravne prakse. Glede osebnih podatkov prič pa vam dajemo v vednost še povezave na mnenje informacijskega pooblaščenca:

- OP priče v kazenskem postopku https://www.ip-rs.si/vop/op-price-v-kazenskem-postopku-2309/

- Osebni podatki priče v kazenskem postopku na sodišču https://www.ip-rs.si/vop/osebni-podatki-price-v-kazenskem-postopku-na-sodiscu-2608/

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko