Pomoč žrtvam

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Mobilna aplikacija

"Varna - pomoč vsaki ženski kadarkoli, kjerkoli"

Za večjo varnost žensk z izkušnjo nasilja, izdelavo varnostnega načrta in boljšo informiranost


Priročniki

Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok

(PDF dokument; Velikost: 3MB)

Informacije za osebe z izkušnjami nasilja

 (PDF dokument; Velikost: 405 KB)

Informacije za osebe, ki izvajajo nasilje

 (PDF dokument; Velikost: 413 KB)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko